ActiZ Quickscan zorgtechnologie

Heb je een account? Log in en vul de quickscan in

Stap 1. Log in met je e-mailadres en wachtwoord op de inlogpagina

Stap 2. Ga naar de quickscan van je eigen organisatie en vul de quickscan in.

ActiZ quickscan zorgtechnologie

Binnen 20 minuten inzicht in de inzet van zorgtechnologie in je organisatie
Praktische tips om je te verbeteren op de negen succesfactoren

Zorgtechnologie biedt grote kansen...

Zorgtechnologie kan op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het creëren van voldoende tijd en aandacht voor cliënten. Technologie kan de kwaliteit en veiligheid van zorg vergroten en het leven van cliënten waardiger maken. De inzet van technologie biedt eveneens kansen om slimmer te werken. Denk aan de inzet van slim incontinentiemateriaal, GPS-trackers en cameratoezicht.

...maar de praktijk is weerbarstig

Bij veel organisaties is technologie nog geen integraal onderdeel van hun visie op zorg, terwijl dit de kans op een succesvolle inzet vergroot. Ook opschaling en borging is een aandachtspunt. Een knelpunt dat hierbij wordt ervaren, is het gebrek aan beschikbare kennis en tijd voor (de introductie van) zorgtechnologie. Vaak is de benodigde kennis en ervaring maar bij één of enkele medewerkers aanwezig. Ook bemoeilijkt een gebrekkige basisinfrastructuur (wifi-netwerken, 4G-bereik) een optimale inzet van technologie.

Krijg inzicht in jouw situatie en praktische tips om te verbeteren

De ActiZ quickscan zorgtechnologie geeft je een beeld van de inzet van zorgtechnologie binnen je organisatie. De scan geeft een score op de negen succesfactoren van zorgtechnologie: gedeelde waarden, strategie, organisatiestructuur, systemen, medewerkers, leiderschap en houding. Op al deze onderwerpen krijg je praktische tips om te verbeteren.

Het invullen van de quickscan duurt ongeveer 20 minuten.

De ActiZ quickscan zorgtechnologie is beschikbaar in drie varianten.

1. Vul de quickscan in met een team en vergelijk de resultaten

Vraag een persoonlijk account aan voor de quickscan. De voordelen zijn:

Vul de quickscan in met een team

Met een account kun je de quickscan met meerdere personenen invullen en de resultaten met elkaar vergelijken. Vraag bijvoorbeeld ook vertegenwoordigers van medewerkers en cliënten de scan in te vullen. In het resultaat zie je in welke mate de antwoorden op de stellingen overeenkomen, of dat respondenten juist heel verschillend antwoorden. Dit geeft waardevolle informatie om met elkaar te bespreken.

Bewaar de resultaten

Ook blijven de resultaten bewaard. Zo kun je de resultaten terugkijken. Het is ook mogelijk later de scan nogmaals te doen.

Monitor je voortgang

Over een jaar kun je de quickscan nogmaals invullen en zien of je vooruitgang hebt geboekt.

Vraag een account aan 

Vraag een account aan door het aanvraagformulier in te vullen. Je ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging om je account te activeren en de quickscan in te vullen. Vervolgens kun je collega’s uitnodigen.

Bekijk de handleiding quickscan met account

2. Vul direct de anonieme quickscan in

Ga direct aan de slag met het invullen van de quickscan en bekijk je resultaat. Na afloop kun je de resultaten downloaden als pdf.

Start de anonieme quickscan 

Je kunt de quickscan individueel en anoniem invullen. De resultaten kun je wel downloaden, maar niet op een later tijdstip online bekijken.

Bekijk de handleiding anonieme quickscan

3. Verdiepende technologiescan op locatie

De quickscan geeft je inzicht en praktische tips, maar hoe borg je zorgtechnologie in je organisatie? Met de verdiepende technologiescan komen adviseurs van Jester Strategy op locatie om door middel van interviews, een enquête onder medewerkers en cliënten en doornemen van strategie- en beleidsdocumenten een beeld te schetsen van de kansen voor jouw organisatie. De scan geeft inzicht in de ontwikkelingsfase en hoe je de stap zet naar de volgende fase.

Jester is ontwikkelaar van de technologiescan en auteur van het rapport ‘Technologie in de verpleeghuiszorg’.

De investering in verdiepende technologiescan bedraagt EUR 5.950,-. Voor leden van ActiZ geldt een gereduceerd tarief van EUR 4.950,-.

De bedragen zijn exclusief BTW en reiskosten.

Neem voor meer informatie contact op met Bas Schulten of Danny Huisman van Jester Strategy:
Bas Schulten: b.schulten@jester.nl | 06 46 10 01 51
Danny Huisman: d.huisman@jester.nl | 06 46 12 42 25