Zorgtechnologie
1. Onze organisatie heeft expliciete kernwaarden die ons handelen sturen.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
2. Onze organisatie gelooft in de meerwaarde van technologie.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
3. Onze werknemers ervaren dat ze een actieve rol spelen in de missie van onze organisatie en in ons gezamenlijk succes.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
4. Onze organisatie heeft een actuele meerjarenvisie.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
5. Onze organisatie heeft een langetermijnvisie op de inzet van technologie.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
6. Onze organisatie stelt voldoende mensen en/of middelen beschikbaar om de visie op technologie te realiseren.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
7. De verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen rondom de inzet van technologie is binnen onze organisatie duidelijk belegd.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
8. Binnen onze organisatie zijn de rollen en bevoegdheden rondom het gebruik van zorgtechnologie helder belegd.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
9. Als we in onze organisatie iets besluiten, dan voeren we dat ook uit.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
10. Er zijn heldere richtlijnen over hoe medewerkers technologie toe moeten passen in hun dagelijks werk.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
11. Onze ICT-infrastructuur vormt geen enkel probleem bij (toekomstige) inzet van zorgtechnologie.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
12. Als wij starten met pilots en projecten rondom zorgtechnologie nemen wij de kennis van vorige projecten bewust mee.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
13. In onze organisatie is voldoende kennis aanwezig om keuzes te maken op het gebied van zorgtechnologie.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
14. Wij ondersteunen medewerkers optimaal om technologie te gebruiken.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
15. Kennis over zorgtechnologie is in onze organisatie bij veel mensen aanwezig.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
16. Bij het maken van keuzes over technologie gebruikt onze organisatie de inbreng van medewerkers en/of cliënten.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
17. Wij hebben voor onze projecten concrete doelstellingen over de waarde voor onze cliënten en/of medewerkers.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
18. Zorgtechnologie heeft voldoende aandacht van de leidinggevenden.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
19. Onze medewerkers hebben voldoende kennis om technologie te gebruiken zoals beoogd bij implementatie.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
20. Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden wordt binnen onze organisatie gestimuleerd.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
21. Onze organisatie zorgt ervoor dat zorgtechnologie ook na implementatie blijft worden gebruikt.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
22. Technologie maakt integraal onderdeel uit van onze meerjarenvisie.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
23. Onze organisatie zoekt actief naar kansen om technologie in te zetten.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
24. Onze organisatie pakt de implementatie van zorgtechnologie systematisch en planmatig aan.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
25. Onze organisatie werkt samen met andere zorgaanbieders voor de implementatie van zorgtechnologie.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
26. Onze organisatie deelt haar ervaringen met zorgtechnologie met anderen.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar
27. Onze organisatie werkt samen met anderen aan de ontwikkeling van nieuwe technologie.
helemaal oneens
oneens
neutraal
eens
helemaal eens
Huidige situatie
Gewenste situatie binnen 1 jaar